Menneskerettighetserklæringen

21. feb 2011 For alle menneskerettigheter er ikke like: Menneskerettigheter som idé vokste frem over mange hundre år før de fikk sitt globale gjennombruddet i form av FNs Menneskerettighetserklæring. De to viktigste juridiske uttrykkene for denne tradisjonen ble Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 3. nov 2015 Er ikke mennesket født fritt, slik menneskerettighetserklæringen hevder? Tekst: Erling Rimehaug, Vårt Land. Foto: Menneskeverd. Å kunne velge fritt er en verdi i seg selv. Det er nødvendig for menneskeverdet. – Menneskerettighetene tar feil. Mennesket er ikke født fritt. Dette var to av utsagnene fra  Konvensjonsteksten slik den ble endret ved protokoll nr. 14. (CETS nr. 194) f.o.m. dennes ikrafttredelse 1. juni 2010. Konvensjonen ble endret ved protokoll nr. 3 (European. Treaties Series – “ETS” – nr. 45, i kraft ber 1970), ved protokoll nr. 5 (ETS nr. 55, i kraft er 1971) samt ved protokoll nr. 8 (ETS nr.FNs tredje generalforsamling vedtok den 10. desember 1948 Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, med støtte fra 48 medlemsland. Den er i sin helhet laget for å verne om enkeltmenneskets frihet, og først og fremst mot overgrep fra samfunnet. I Menneskerettighetserklæringen er ytringsfriheten spesifisert i artikkel  10. sep 2015 Et skrin inneholdende referat fra styringsgruppens endelige vedtak om prosjektet, vedtak i kommunestyret og fylkesting desember 2013, organisasjonsplan for byggeprosessen, Mulighetsstudien fra april 2015, dagens Trønderavis, menneskerettighetserklæringen og dagens myntenheter, til sammen 36 kr, Elevene kan nekte noen del av motivet, for eksempel deltakelse i religiøse aktiviteter. Hvis elevene er under 15 år må foreldrene skrive en avtale om dette, ellers så gjør han det selv. Konklusjonen kan være at religiøs undervisning i grunnskolen / ungdomsskolen, artikkel 18 i Menneskerettighetserklæringen er ganske godt 

28. nov 2008 Konserten er en del av «Small places tour», som feirer 60-årsdagen til menneskerettighetserklæringen. Gjøvik: Engehaugen kirke arrangerer julekonsert torsdag kl. 19.30. Medvirkende er Knut Anders Sørum, Ingvild Pedersen og Jon Lotterud. Gjøvik: Torsdag kl. 19.00 holdes konserten «Jula er for alle» i FNs menneskerettighetserklæring artikkel 3: ”Ved alle handlinger som vedrører barn og som foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal det først og fremst tas hensyn til hva som gavner barnet best.” FNs menneskerettighetserklæring artikkel  Artikkel 14. Alle har rett til å flykte til et annet land og bli beskyttet der hvis de blir forfulgt eller står i fare for å bli forfulgt. Men denne retten gjelder ikke for de som blir forfulgt på grunn av en vanlig forbrytelse. Artikkel 15. Alle har rett til å tilhøre et land. Artikkel 16. Alle voksne har rett til å gifte seg og stifte familie. Mann og 23. aug 2011 Forsøket med e-valg bryter viktige prinsipper om hemmelig valg, blant annet Menneskerettighetserklæringen, mener valgforsker Frank Aarebrot. 31. jan 2011 «I FNs menneskerettighetserklæring står det at et menneske har rett til ikke å dø alene.» I referanselisten var oppført The Bill og Rights, 1948. Et par tastetrykk på verdensveven, bekreftet at The Bill of Rights fra 1948 ikke inneholdt noe om de døendes rettigheter. Forfatterne har sannsynligvis ikke lest 13. feb 2012 Da Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt i desember 1948, var referansen til religionsfrihet ikke så vanskelig å få på plass. Det kan vel skyldes at når vi snakker om religionsfrihet, er det få som vil gå mot prinsippet, men mange vil ha sterke meninger om hvordan det skal praktiseres. Det er blitt sagt at 

“Hva burde vi gjøre?” Intervju med Onora O'Neill | Holbergprisen

Flyktninger og menneskerettigheter. Det er en gammel tanke at alle mennesker er født frie og med noen grunnleggende rettigheter, som ytringsfrihet, trosfrihet, rett til politisk deltakelse, forbud mot tortur og vilkårlig fengsling. FNs menneskerettighetserklæring regner også med økonomiske og sosiale rettigheter, det vil blant  28. apr 2015 Menneskerettighetene er et viktig tema som opptar mange. De har en lang historie, og vi kan spore dem tilbake til tiden like etter den franske revolusjonen og den menneskerettighetserklæringen som da ble underskrevet. I denne artikkelen ser jeg nærmere på noen sentrale aktører som jobber for å fremme 7. nov 2016 Verdenserklæringen om menneskerettighetene, eller Menneskerettighetserklæringen som den også er kjent som, er det viktigste grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for kerettighetserklæringen ble vedtatt av FNs Generalforsamling i Paris 10. desember 1948. kreft ytre kjønnslepper I følge Helsedirektoratet viser beregninger at andelen av asylsøkere og flyktninger som har vært torturert varierer fra 5 % til 30 %, avhengig av opprinnelsesland og hvilken definisjon av tortur man bruker. Voldtekt og tortur er også menneskerettighetsbrudd: Menneskerettighetserklæringen artikkel 5: Ingen må utsettes for 

17. mar 2017 Det var to prosesser som foregikk parallelt: De forente nasjoner vedtok Menneskerettighetserklæringen, og Europarådet vedtok Den europeiske menneskerettskonvensjon. Det foregikk dermed mye som nå danner den institusjonelle bakgrunnen for diskusjoner om global rettferdighet, men jeg må si jeg var  14. jul 2017 med seg i fallet de eneveldige monarkiene og markerte symbolsk starten på nytt håp, blant annet menneskerettighetserklæringen av 26. august 1789 som skulle definer de viktigste verdiene. Verdiene er en referanse også i dag og har i stor grad inspirert til den universelle menneskerettighetserklæringen Menneskerettighetene truet i FN? - RORG-samarbeidet finne kjæreste i voksen alder youtube Menneskerettighetserklæringen av 1789 er ikke den første erklæring om menneskers rettigheter som er blitt laget. Flere slike erklæringer hadde blitt laget tidligere. Bl.a. hadde amerikanerne i forbindelse med den amerikanske frigjøringskrig skrevet en borgerrettighetserklæring (på bildet til venstre blir erklæringen 

Menneskeverdet og menneskerettigheter har vært nedfelt i ulike erklæringer i flere hundre år. Den første menneskerettighetserklæringen som vi kjenner til fra 1689 begrunner menneskeverdet naturrettslig. En mer systematisk sammenheng mellom menneskeverdet og menneskerettighetenes ukrenkelighet finner vi i den  Vi behandler alle våre ansatte likt i samsvar med den internasjonale menneskerettighetserklæringen. (UNGC 1); Vi sørger for trivselen og sikkerheten til våre ansatte i arbeidet. Vi godtar ingen form for diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen. (UNGC 6); Vi respekterer hverandres privatliv og konfidensialiteten av 23. okt 2012 Opplysningsfilosofenes ideer ligger til grunn for uavhengighetserklæringen og menneskerettighetserklæringen. Menneskerettighetserklæringen var knyttet til enkeltindividet og ikke til samfunnsgrupper (vestlig kultur). De fikk en mer demokratisk styreform, samfunnet var blitt mer åpent, med muligheter for  norge date za Slagordet «liberté, égalité et fraternité» (frihet, likhet og brorskap) fikk ytterligere mening da nasjonalforsamlingen noen uker seinere vedtok en menneskerettighetserklæring som var inspirtert av opplysningsfilosofer og den amerikanske revolusjon. Den slo fast at alle mennesker var født like, og at alle hadde rett til frihet, 

I 1999 var han invitert som solofagottist til en konsertproduksjon i Lincoln Center i New York i anledning av 50-årsjubileet for Menneskerettighetserklæringen. Dette orkesteret var sammensatt av musikere fra hele verden. Han har vært dommer ved internasjonale konkurranser i Finland, Frankrike, Litauen og USA, og gitt  31. okt 2017 Legene var tidlig ute – først tre måneder senere ble den universelle Menneskerettighetserklæringen vedtatt av FN. Den revisjonen som nå er gjort, har medført flere viktige endringer. Prinsippet om pasientautonomi er tydeliggjort, og pasientens rettigheter er fremhevet enda mer enn før. Det samme er Den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789. 18 October 2017. De Representanter for det franske folk, organisert i nasjonalforsamlingen, med tanke på at uvitenhet, glemsomhet, eller forakt for menneskets rettigheter er de eneste årsakene til offentlige elendighet og korrupsjon av regjeringer, har besluttet å sette  dating site in faroe island 26. sep 2012 BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN: USA tidligere president, Jimmy Carter, har gått hardt ut mot doneangrepene som han mene rer brudd på minst ti av paragrafene i FNS menneskerettighetserklæring. Her brenner pakistanske demonstranter det amerikanske flagget i tillegg til NATOs 

Menneskerettighetserklæringen ligger i fulltekst midt på siden. Elevene kan velge den artikkelen de synes er spesielt viktig ut fra denne listen. URFOLKSKONVENSJONEN. I denne delen av oppgaven må elevene inn på en ny nettside, og klikke seg videre inn på «Urfolks rettigheter» under  5. nov 2003 De 21 første artiklene i FNs menneskerettighetserklæring slår fast at mennesket har rett til frihet, politisk medbestemmelsesrett, likhet for loven, rettssikkerhet, rett til personlig integritet, rett til fri bevegelse, eiendomsrett, rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet, rett til menings- og ytringsfrihet og rett til å FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) er i dag ratifisert av. 164 av FNs 193 medlemsland.1 Konvensjonen inneholder grunnleggende rettigheter som også finnes i Menneskerettighetserklæringen. Blant disse finner man retten til arbeid, retten til å danne og være med i fagforeninger, retten til  w dating for party 4. apr 2011 Lærer Janne Ingrid Bjerkan fra Tromsø Martime skole foran en personifisering av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948.

Klikk her for å laste ned avtalen som forplikter Aker seg til å ”respektere grunnleggende menneskerettigheter og fagforeningsrettigheter i samfunnet, å anerkjenne de fundamentale menneskerettsprinsippene som de er definert i Menneskerettighetserklæringen, og ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og rettigheter  Negative holdninger og diskriminering av minoritetsgrupper er en utfordring for samfunn som tar sikte på å følge menneskerettighetserklæringen. Negative holdninger kan dannes på forskjellig vis: Noen har for eksempel møtt en teit person fra en gruppe, og dermed er alle i denne gruppen teite. Andre kan uttrykke negative Oversettelse av 'menneskerettighetserklæringen' til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis. mann søkes monolog Oppfyller Norge Menneskerettighetserklæringen? Medvirker: Solheim, Ingrid E. Norsk samband for de Forente nasjoner. Publisert: Oslo. Omfang: 2 b. Innhold: |1 : Sosiale forhold / Ingrid Solheim. - 1951. - 31 s. Innhold: |1 : Sosiale forhold / Ingrid Solheim. - 1951. - 31 s. Språk: Norsk. Tittel som emne: Verdenserklæringen om 

Rekruteringen av barnesoldater er brudd på Menneskerettighetserklæringen, Genève-konvensjonene, Tilleggsprotokollene til Genève-konvensjonene og Barnekonvensjonen. Både Sikkerhetsrådet, generalforsamlingen i FN, FNs menneskerettighetskonvensjon og ILO har fordømt praksis med barnesoldater. AUF vil:. 10. des 2017 1948: FNs menneskerettighetserklæring ble vedtatt i Paris. USAs forhenværende førstedame, Eleanor Roosevelt, hadde ledet komiteen som var nedsatt av FN for å utarbeide erklæringen. Førsteutkastet var ført i pennen av den canadiske juristen John Peters Humphrey. Han overlot stafettpinnen til René 17. okt 2012 En diskusjon om rettferdighet kan for eksempel i mange tilfeller være et bedre sted å starte enn å ramse opp artiklene i Menneskerettighetserklæringen. Praktiske øvelser i klasserommet kan også fungere som en fin link til menneskerettighetene. Eksempel Menneskemaskin: skal vise hvordan vi mennesker  karianne solbrække kjæreste Forpliktelser til menneskerettighetserklæringen. Home-Start er forpliktet i forhold til menneskerettighetserklæringen. Home-Start skal anerkjenne mangfold og ulikheter i familier. Home-Start respekterer ulike kulturelle, etniske og religiøse tradisjoner, så vel som ulikheter relatert til kjønnsspørsmål og personer med spesielle 

Brev fra Riksadvokaten til NRK datert 5.8.2014 som fastslår at det er på det rene at «artikkel 10 [i den Europeiske Menneskerettighetserklæringen, EMK] også inneholder en positiv forpliktelse, og bestemmelsen kan gi grunnlag for å kreve at offentlige myndigheter utleverer informasjonsmateriale som de besitter». 3. Sak fra  De etiske retningslinjene bygger på de generelle prinsippene i menneskerettighetserklæringen (1948), den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (1966), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (1966), ILOs åtte kjernekonvensjoner og andre relevante 9. sep 2008 Menneskerettighetserklæringen fyller 60 år – og avgår ved døden? Den 10. desember kan FNs menneskerettighetsdeklarasjon, Resolusjon 217 (III), feire 60-årsdag. Men noen måneder etter, nærmere bestemt i perioden 20. – 2009, kan deklarasjonen ha mistet sin verdi – og FNs  speed dating bergen qr Start studying MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

21. des 2017 Prest og KrF-politiker Lino Lubiana avviser forslaget fra Anita Skogseth Bjørneby (Frp) om å hjelpe kun kristne flyktninger som diskriminerende, usolidarisk og brudd på menneskerettighetserklæringen.Menneskerettighetserklæringen ble brukt som innledning til den senere grunnloven, etterfulgt av en rekke grunnlovsparagrafer om statens rammer. Grunnloven bygget på et konstitusjonelt monarki med mannlig stemmerett. Også den den spanske konstitusjon fra 1812 inspirerte enkelte av Eidsvoll-representantene.

Menneskerettigheter - 22. juli-senteret

Kyros-sylinderen, en leirtavle som inneholder disse erklæringene, betraktes som den første menneskerettighetserklæringen i historien. Ideen om individuelle rettigheter spredte seg raskt til India, Hellas og til slutt til Roma. De viktigste fremskrittene siden da omfatter: 1215: Magna Carta – gav folk nye rettigheter og gjorde  Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10. desember 1948 ved Palais de Chaillot i Paris, med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. Åtte land avsto fra å stemme. Sovjetunionens og Polens delegerte protesterte mot det de hevdet var erklæringens utpreget Økt globalisering har ført til at flere mennesker lettere kan bevege seg på tvers av landegrensene, og flere søker asyl enn da menneskerettighetserklæringen ble vedtatt. Asyl betegnes som et fristed for personer som har behov for beskyttelse mot forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell  svigerinnes drøm Nasjonalforsamlingen innførte en ordning med verdslig valgte og offentlig avlønte presten og biskoper som måtte avlegge embetsed til staten og forfatningen. Mange nektet, særlig da paven forkastet ordningen. Antiklerikalismen slo til slutt over i forfølgelse. Dette var i strid mot menneskerettighetserklæringen og fikk.

FNs menneskerettighetserklæring artikkel 18 sier at enhver har rett til tanke-, samvittighets– og religionsfrihet. Denne retten omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (menneskerettighetserklæringen) ble underskrevet i 1945. Den europeiske menneskerettskonvensjonen baserer seg i stor grad på menneskerettighetene. Konvensjonen ble vedtatt i 1950 for å beskytte menneskerettighetene. I november 2015 satte Frankrike deler av Den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789, om ytringsfrihet, juridiske rettigheter, borgerrettigheter, og folkesuverenitet. dating for voksne randers Nyheter på dari / اخبار دری - Nobels fredspris, integrering på folkehøgskole, «Romeo og Julie»-danser og reinsdyrflytting. Video; E-bok; Quiz; Lærerveiledning; Kahoot! Video, E-bok, Quiz, Tekst, Lærerveiledning, Kahoot! Video Nyheter på dari - uke 43, 2016. En feil oppstod. Er Flash installert i nettleseren? Spill eller pause 

Menneskeverdet springer ofte ut fra menneskerettighetserklæringen. Det er det sentrale fokuset for hele erklæringen, og det er gjerne den vi referer til når vi snakker om menneskeverd, forklarer Lysaker. - Men hvis menneskerettighetene i praksis kan ”tas ifra” noen, og det at du har verdi som menneske henger sammen  De Forente Nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon stiftet i 1945, rett etter andre verdenskrig. Hovedoppgaven til FN har fra starten vært å jobbe for fred, sikkerhet og samarbeid mellom verdens land for å unngå en ny verdenskrig. En annen oppgave er lage et møtested der verdens land kan samarbeide for å løse Menneskerettighetserklæringen. Art 19 : Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å .. søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel uten hensyn til landegrenser. Internett. søke. Informasjon på internett dobles hvert år – nå (For et par år siden var det  best dating uk sites Om The Earth Charter. Earth Charter er et dokument som skal inngår som en del av menneskehetens felles verdigrunnlag. Et annet viktig dokument er FNs menneskerettighetserklæring.

5. feb 2014 Når jeg hører ordet FN, er menneskerettigheter og menneskerettighetserklæringen noe av det første jeg tenker på. Men hva er egentlig menneskerettighetserklæringen og hva vil det si at vi har menneskerettigheter? Vel, jeg skal forsøke å svare på disse spørsmålene kan spore ideen om  Han presisterte at de kristne var frigjort fra de jødiske lovene. - I dette brevet står også det som blir kalt Bibelens menneskerettighetserklæring: ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle èn i Kristus Jesus.”(Gal 3,28). - Paulus beskriver et nytt og annerledes fellesskap enn Bryter FN-organene Menneskerettighetserklæringen. Artikkel 19 om informasjon? Større innsatser nødvendig for å styrke verdensinformasjon om menneskerettighetene. Av Helge Sandvig oran Verdenskonferansen for urbefolkninger i Mexico. 1.-10. juni 1984, arbeides det med forslag til et internasjonalt regelverk for  barbering wiki 18. jan 2016 De arrangerte konserter over hele verden i forbindelse med 60-årsdagen til menneskerettighetserklæringen. Menneskerettighetserklæringen har jeg lest en del ganger oppigjennom. Det er sjelden jeg leser noe jeg synes er så gripende. Den ligger selvfølgelig på nettet. Jeg liker den av en eller annen 

4. jan 2018 Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland. Folkeforbundet Når vi snakker om menneskerettighetene, så tenker vi på de 30 artiklene i den Menneskerettighetserklæringen som FN sluttet opp om 10. desember 1948, like etter den 2. verdenskrigen. En erklæring om grunnleggende menneskerettigheter er ikke juridisk bindende for de statene som skriver under på den.Utdrag. Etter den amerikanske revolusjonen og menneskerettighetserklæringen i 1776 spredte ideene om frihet, menneskerettigheter og demokrati seg videre til Europa. Franske soldater som hadde vært med og kjempet sammen med amerikanerne spredte nyhetene videre. I Frankrike var det på denne tiden stor misnøye  k gave kjæresten 14.8.2014. Kristen tro lærer at alle mennesker er skapt i Guds bilde og derfor har det samme verd og de samme rettigheter. FNs menneskerettighetserklæring er et godt uttrykk for dette. Samtidig er vi glade for at mange som har en annen tro eller livssyn kan argumentere for de samme rettighetene ut fra sin overbevisning.

I menneskerettighetserklæringen går det tydelig fram at menneskerettigheter og fred er to sider av samme sak. Men fred er dessverre ikke en automatisk garanti for etterlevelse av menneskerettighetene. Det ser vi blant annet i det utvalget Den norske Helsingforskomitéen har gjort av menneskerettighetsaktivister som 28. apr 2015 Alle mennesker er født frie med like rettigheter og samme menneskeverd, men i dag har ikke alle mennesker disse universielle rettighetene. Samtidig blir verden preget av konflikter, egoisme og krig. Er det en sammenheng mellom konflikter, krig, religion, styresett og brudd på menneskerettigheter i et land?

Digital studieteknikk

"Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd". (Verdenserklæringen om menneskerettigheter art.1). Den andre verdenskrig. De forente nasjoner, FN, en global organisasjon, grunnlegges i 1945 i et forsøk på å sikre varig  De internasjonale menneskerettighetene er et produkt av den vestlige sivilisasjon på flere måter. Menneskerettighetserklæringen oppsto som reaksjon på den annen verdenskrig, som begynte i Vest-Europa. Erklæringen ble utformet på konferanser i Vesten. Og menneskerettighetserklæringen bruker ord hentet fra den Menneskerettighetserklæringen - Hvor solid står den? En historisk relativ universalisme? Den 10. desember 1948 vedtok generalforsamlingen i FN Den universelle erklæring om menneskelige rettigheter. Denne erklæringen har seinere ofte vært omtalt rett og slett som "menneskerettighetene", eller til og med som "våre  datek norge as Ifølge erklæringen skal hvert enkelt individ vernes mot politisk og religiøs forfølgelse, tortur og vilkårlig fengsling og sikres retten til arbeid, utdanning og en rimelig levestandard. FNs menneskerettighetserklæring er en viljeserklæring og er dermed ikke bindende for medlemslandene. I 1966 vedtok FN derfor to konvensjoner, 

11. apr 2014 Den norske grunnloven av 1814 var radikal for sin tid. Kongen fikk mindre makt enn vanlig var og flere fikk være med å bestemme. Selvsagt var ikke dette noe nordmennene fant på av seg selv. Den norske grunnloven var inspirert av en rekke skrifter, erklæringer og grunnlover rundt om i verden. Noen av  Bilde: Malt versjon av den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789.13. jan 2016 Transcript of FNs menneskerettighetserklæring, Artikkel 3. Hva innebærer den ? Artikkel 3 - Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. Hvorfor er den aktuell i dag ? Hvilke konsekvenser har dette ? Hvordan påvirker dette Norge ? Kilder FNs Menneskerettigheter FNs konvensjon om sivile og politiske  gratis dating norge cottage Fotoinformasjon. Tittel: Menneskerettighetserklæringen (s.25); Filnavn: Menneskerettighetserkl_ringen ; Eier: Admin; Dimensions: 680 x 850 px; Nøkkelord: Paris, rettigheter, likeverd, rettferdighet 

Følger vi Menneskerettighetserklæringen og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet (Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work). Vi respekterer de ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Vi har som mål å  Mennesket utvikler sine egenskaper i samspill med andre mennesker. Mennesket er aktivt, reflekterende, vurderende og målrettet. Mennesket er selvbevisst – har et forhold til egen bevissthet. Humanistisk menneskesyn. Det er subjektet - jeget - som setter begrensningene; Menneskerettighetserklæringen – frihet til å:.Når det kommer til menneskerettigheter så er dette noe som er og burde være universielt (ergo jeg personlig syns FNs Menneskerettighetserklæring er mer enn nok). Jeg forstår personlig ikke hvorfor det finnes forskjellige sett av menneskrettighetserklæringer som tar hensyn til bestemte politiske idelogier  spørsmål om kjærlighet friheten er så sentral at den er nedfelt i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter. (Menneskerettighetserklæringen) fra 1948 og Europarådets Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter fra 1950 (Menneskerettighetskonvensjonen). I FNs Mennsekerettighetserklæring Artikkel 

26. nov 2017 Norsk filosofisk tidsskrift søker bidrag til et spesialnummer om «filosofihistoriens glemte kvinnelige pionerer». Frist for innsending av tekster er 1. mars. Et utvalg av fotografiene til den britiske filosofen Derek Parfit (1942-2017) er lagt ut på nett. 31. des 2008 I november markerte vi at det er 60 år siden menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FN. Denne erklæringen er vi enige om på tvers av kulturer og landegrenser. Men ser vi nærmere på den, er den kanskje ikke så selvfølgelig – selv i vår demokratiske og trygge del av verden. ”Alle mennesker er født 2. jan 2007 Vi må også snakke om menneskeplikter (…) Etter menneskerettighetserklæringen fikk vi en erklæring om kvinners rettigheter, dernest om barns rettigheter. Det som må komme er en overnasjonal erklæring om dyrs rettigheter – noe som gir oss plikter. Det er grotesk hvordan dyrene behandles overalt i dag. l-dopa norsk 1924 – første menneskerettighetserklæring som sier «the mankind owes to the child the best it can give». 1948 – FN vedtok verdenserklæring om menneskerettighetene. 1959 – Declaration of the rights of the child. – inneholder vern mot omsorgssvikt, forbud mot arbeid som motvirker barns helse, utvikling og utdannelse, og 

Den franske menneskerettserklæringen. Utdrag fra den franske menneskerettighetserklæringen fra 1789: Menneskene fødes og forblir frie og like i rettigheter. Målet for enhver politisk sammenslutning er å bevare menneskets naturlige og umistelige rettigheter. Disse rettighetene er frihet, eiendomsrett, sikkerhet mot og rett  22. mar 2010 av André Bjerke Deg er det skjenket en rett til å bli død eller levende, trell eller fri. Velg å bli narr eller velg å bli vis, fugl eller giftslange, ild eller is! Gjør du deg selv til en gjenstand for salg? Ingen skal nekte deg retten til valg. Velger du det som er skjendig og…22. sep 2015 Den amerikanske revolusjonen: Uavhengighetserklæringen (1776) • Den franske revolusjonen • Menneskerettighetserklæringen (1789) Den franske grunnloven (1791); 13. Situasjon i Nord-Amerika • Raseri over skattlegging • manglende representasjon i Parlamentet • NB! Frankrike støttet kolonienes  match dating events london Organisasjonen fremmer internasjonale konvensjoner og instrumenter relatert til Menneskerettighetserklæringen, og utvikler etiske prinsipper og rekommandasjoner. UNESCOs to biotetikk-komitéer (IBC og IGBC) samt Verdenskommisjonen for etikk i vitenskap og teknologi (COMEST) er sentrale i dette arbeidet.

24. aug 2010 Det blir i all fall de tre landene som ikke er medlem av FN, og som dermed ikke kan bli med i en FN-resolusjon: Taiwan, Pavestaten og Kosovo. Det er også en del land som selv om de er medlemmer av FN, ikke bryr seg nevneverdig om erklæringen (Burma, Nord Korea, Singapore). Mer info her: 24. aug 2010 Menneskerettighetserklæringen består av de rettighetene vi har som mennesker. Vet du hva som står i erklæringen? Men er det ikke lurt å vite hvilke rettigheter du har? Erklæringen er som andre lover og regler, skrevet på en ordentlig og komplisert måte. Du leser det som står, men forstår du egentlig hva 30. jul 2015 Det er tyveri og brudd på den Europeiske menneskerettighetserklæringen, mente han. Stanger hodet i veggen. Spanjolene har i årevis forsøkt å få til en avtale der den norske staten enten gir dem pensjonsrettigheter i Norge eller betaler tilbake det de har innbetalt i sjømannsskatt. De har demonstrert  jakten på kjærligheten ingvar friere 3. mai 2013 Menneskerettighetserklæringen sier at alle har rett til ytringsfrihet, som betyr at alle mennesker skal kunne si det de mener uten å være redde. Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger 

See Tweets about #menneskerettighetserklæringen on Twitter. See what people are saying and join the conversation.Menneskerettighetserklæringen kom tre år senere i 1948. Denne erklæringen er kanskje selve essensen og det viktigste for FN. Erklæringen skal sikre grunnleggende rettigheter og friheter for individene, samt fremme menneskeverd. Disse tankene kan spores helt tilbake til antikkens tenkere. Immanuel Kant var også inne 

Aldrimer22juli.no | Menneskerettskonvensjonen

Barn er en sårbar gruppe med spesielle behov for beskyttelse. Dette handler ikke bare om å få husly, trygghet og omsorg, men om å bli behandlet som individer med egne rettigheter. 29. okt 2013 Hva var hovedinnholdet i den nye menneskerettighetserklæringen? (inspirert av Montesquieu) Alle mennesker er født like, og alle har fri rett til frihet, eiendom, og beskyttelse mot undertrykkelse. Folkesuverenitets prinsippet i statsstyret,, tros-, tale-, og trykkefrihet og at ingen skulle fengsles uten lov og dom Han presisterte at de kristne var frigjort fra de jødiske lovene. - I dette brevet står også det som blir kalt Bibelens menneskerettighetserklæring: ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle èn i Kristus Jesus.”(Gal 3,28). - Paulus beskriver et nytt og annerledes fellesskap enn  venner synonym FNs menneskerettighetserklæring. Den 10. desember 1948 vedtok FNs tredje generalforsamling Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Erklæringen ble vedtatt med 48 lands ja-stemmer. Ingen land stemte mot. 8 land avsto fra å stemme. Erklæringen var opprinnelig ikke juridisk forpliktende for noen stat og er heller 

Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av FN da 58 medlemsland i 1948. Aldri før hadde det vært så bred internasjonal enighet om et dokument som inneholdt ett sett av ideer og idealer om menneskers rettigheter. Erklæringen er ikke juridisk bindende, men lister opp en rekke prinsipper om rettigheter hvert enkelt  3. feb 2015 finne i artikkel 11 i Menneskerettighetserklæringen av 1789. 1 . For å finne tilbake til den moderne ytringsfrihetens mest fruktbare røtter, gjelder det å finne de høyeste og mest toneangivende stemmene for denne retten som vi tar for gitt i det norske samfunnet i dag, og som var avgjørende for at revolusjonen Den universelle menneskerettighetserklæring FN (Verdenserklæringen ) Bakgrunnsarbeidet Kommisjon - Eleanor Roosevelt (USA) Jacques Maritain og René Cassin Traktater Sedvanerett Menneskerettighetserklæringen Et politisk (ikke juridisk) dokument En erklæring, ikke en traktat Retningsgivende Men: Innlemmet i  k tøffel A Gjør greie for det franske samfunnet under Napoleon med utgangspunkt i Code Napoleon. B Hvilke begrensninger har denne loven som historisk kilde? C Sammenlikn utdraget fra Code Civil med menneskerettighetserklæringen av 1789 (se side 106 i Arbeidsportal). Hva hadde forandret seg fra 1789? Kilde: Utdrag fra 

Kvinnens lille røde. «Vi er en stor gruppe mennesker som nå er blitt sikre på at vi ikke liker den verden som menn har skapt omkring oss. Lenge har vi klaget over at vi ikke har fått de rettigheter som burde tilkomme oss etter menneskerettighetserklæringen og etter alle våre hjemlige partiers prinsipputtalelser. Nå, i den 11. 20. apr 2015 Roosevelt ledet FNs menneskerettighetskommisjon og var helt sentral i arbeidet med Menneskerettighetserklæringen som FN vedtok i desember 1948. Menneskerettighetserklæringen kom som en direkte reaksjon på grusomhetene som utspant seg under andre verdenskrig. – Roosevelt ble forbigått, sier 13. feb 2014 Allerede i FNs menneskerettighetserklæring ble det stadfestet at alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter, uten forskjell av noen art. I 1966 vedtok FNs generalforsamling rasediskrimineringskonvensjonen (RDK), som i dag er ratifisert av 176 stater som dermed  samliv uten følelser Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/ Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Artikkel 25, punkt 2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor e 2. des 2008 Menneskerettighetserklæringen var 60 år i 2008. Hver enkelt av erklæringens 30 artikler ble illustrert med et bilde tatt av verdenskjente fotografer som James Nachtwey, Eric Bouvet og John Stanmeyer fra fotobyrået VII Photo Agency. Fotoserien ble vist på storskjerm i Nobels Fredssenters ankomsthall.12. mai 2015 Betydningen av begrepet menneskeverd som festes i menneskerettighetserklæringen som sier at alle mennesker er født frie og med lik verdi og like rettigheter. Det er mulig at samfunnet som sådan ikke er innforstått med de moralske refleksjonene som påvirker mangfoldet i et integreringsperspektiv. Det vil  norske datingsider anmeldelser 31. aug 2012 Forskjellen på menneskerettighetserklæringen og konvensjonen om menneskerettigheter er at en erklæring er ikke-bindende løfte om konkrete tiltak. De kan også være bindende etter folkeretten (en form for ”grunnlov” for de internasjonale avtalene), men det er sjeldent. Konvensjoner er den vanligste 

17. apr 2015 Innlegg om menneskerettighetserklæringen skrevet av Menneskerettighetsbloggen. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter kalles gjerne Menneskerettighetserklæringen. Flere av artiklene i menneskerettighetserklæringen dreier seg om arbeidstakeres rettigheter. FNs arbeidsorganisasjon ILO (International Labour Organization) er tilknyttet FN, men skiller seg fra andre FN-organisasjoner ved ikke 10. des 2013 Den 10. desember er brent inn i min bevissthet for evig og alltid. Det er den dagen FNs menneskerettighetserklæring ble født i 1948. Her i Tønsberg arrangerte vi fakkeltog i mange år på denne dagen. Det var Amnesty gruppene som sto bak hendelsen, og det kom alltid veldig få mennesker. Mens vi var  sjekking på nett vg [sitater ▽]. Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold. – Menneskerettighetserklæringen, artikkel 2.

Artikkel og intervju viser hvordan “menneskerettigheter” de siste tiår har blitt omgjordt til Weapons of Mass Destruction i hendene på Pentagon/FN/NATO, NGO's, media og skogen av parasittiske vestlige krigsprofittører, som alle trenger krig og konflikt […]  Kvinner har dermed, i følge menneskerettighetserklæringen, krav på det samme som menn, inkludert utdannelse. Men det er ikke dermed sagt at lover og regler fungerer like godt i realiteten som på papir. Selv om forskjeller er avgjørende, er måten vi iakttar et samfunn, strengt basert på vår tradisjonelle bakgrunn. I Pakistan Menneskerettighetserklæringen . Klikk på -verdenserklaering-om-menneskerettigheter for å åpne ressursen. Hopp over Navigasjon  disabled dating ireland virke som en katalysator for forandring både i individet og i samfunnet. Det vil si forandring mot en livsstil grunnet på internasjonal solidaritet og rettferdighet, bærekraftig utvikling, enkeltmenneskets politiske engasjement på alle plan, og respekten for individet slik den kommer til uttrykk i Menneskerettighetserklæringen.

Det finnes en rekke internasjonale dokumenter om menneskerettigheter som FN og andre organisasjoner har utarbeidet. Det er også utviklet mange ulike typer oppfølgingsmekanismer som har som mål å få statene til å realisere sine menneskerettslige forpliktelser. Startpunktet for dagens omfattende globale og regionale  Menneskerettighetserklæringen, Artikkel 25, sier: — Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom 20. mar 2013 Men jeg har tro på klokskapen til den enkelte misjonær, sa han og minnet om at misjonsvirksomhet er uttrykkelig tillatt i menneskerettighetserklæringen. Enhver skal ha rett til å skifte tro, men det må skje innenfor en etisk forsvarlig ramme, uten maktbruk og manipulasjon, sa han. Bondevik mente for øvrig at  treffe jenter på nett rogaland Det nye med Menneskerettighetserklæringen var at det for første gang i historien på et globalt nivå ble stadfestet at menneskerettighetene gjelder for alle, uansett hvor i verden de bor. Menneskerettighetene sies dermed å være universelle. Menneskerettighetene er regler for hvordan staten skal behandle enkeltmennesker 

Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, er byens møteplass for kunnskap, kreativitet og opplevelser. Åpent til kl. 21 hver dag. Velkommen!Et annet ord som skal ha stått i Guinness rekordbok, er fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekretariatslederfunksjon. Går vi til rettskrivningsordbøkene, slår Bokmålsordboka Nynorskordboka med menneskerettighetserklæring (nynorsk menneskerettsfråsegn) og forsiktighetsforanstaltning (nynorsk tryggingsåtgjerd). Del denne 

Verdens gang i FN-land : Menneskerettigheter

Menneskerettighetserklæring artikkel 16 forutsettes det at ekteskapet er for mann og kvinne, og det erklæres at “familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet”. I mai 2010 uttalte dessuten. Den europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg: “Den europeiske Menneske- rettighetskonvensjon forplikter  Høytider: Vesak og vulan. • Buddhaer og bodhisattvaer. • Ritualer: livsriter. Hinduisme. • Kaster. • Ritualer: Livsriter og –stadier. Livssyn. • Gjennom livet som humanetiker. FILOSOFI OG ETIKK. • Hva er filosofi? • Platon. • Menneskerettighetserklæringen. • Hva er en familie? • Hva er fattigdom? • Frihet fra krig og fattigdom.9. mai 2017 Menneskeverdet er skjørt. Det er alltid truet. I Menneskerettighetserklæringen fastslås det som «iboende», hos ethvert menneske. «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (Art. 1). Viktigere, mer samlende og presis formulering om hva som står på spill i alt  s kurven konzept mckinsey 18. nov 2013 Selv bruker de straffemetoder som halshogging med sverd, steining og pisking. Kvinner har ikke stemmerett og det er forbudt for kvinner å kjøre bil. Landet har aldri skrevet under den universelle menneskerettighetserklæringen, blant annet fordi de ikke kan akseptere religionsfrihet. Konvertering fra islam 

19. sep 2009 Menneskerettighetserklæringen går ut på at alle er født frie, og skal behandles likt, uansett farge og kjønn. Alle er født med samme verdier og de samme rettighetene. Amnesty og FN er to organisasjoner som skal sørge for at det ikke blir brudd på menneskerettigheter. Menneskerettighetserklæringen vokste  Nyere historie. © 2013 - Marius Vøllestad. Declaration of the Rights of Man. Info. Shopping. Tap to unmute. If playback doesn't begin shortly, try restarting your device. More videos. Your browser does not currently recognize any of the video formats available. Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 Définitions de Menneskerettighetserklæringen, synonymes, antonymes, dérivés de Menneskerettighetserklæringen, dictionnaire analogique de Menneskerettighetserklæringen (norvégien) c dating for parents Menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i KONGSBERG. All vår virksomhet skal være i henhold til FNs menneskerettighetserklæring, FNs barnekonvensjon, ILO konvensjonene (International Labour Organization) og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. KONGSBERG har også sluttet seg til FNs Global 

8. jan 2013 Menneskerettighetserklæringen fra 1948 stadfester at ethvert ekteskap skal kun inngås ved gjensidig ønske fra begge parter. Men statistikken viser imidlertid at tvangsekteskap er svært utbredt i verden. Ifølge UNICEFs globale tall fra 2009, ble 36 prosent av alle kvinner i alderen 20 til 24 år giftet bort før  Frontalangrep på usunn trosutøvelse. sterk historie. Anders Torp vil at religiøse og politiske ledere skal ta et tydelig oppgjør med usunn religiøsitet og beskytte barn mot det han selv opplevde i oppveksten. I boka «Jesussoldaten» får faren Jan-Aage Torp knallhard kritikk. Publisert: tirsdag 15. mars 2016 Tankene i Europa ellers om tredelingen av makten (Montesquieu) og menneskerettighetserklæringen? CMF og Grunnloven Forberedelse med Adler, prosessen forut for og på Eidsvoll, saftige karakteristikker fra motstandere, Selvstendighetspartiet, Unionspartiet, CMF's rolle på Eidsvoll, CMF's kortsiktige ettermæle fra  p norge datingsider I 1948 vedtok FN menneskerettighetserklæringen som omfattet politiske og sivile rettigheter. Senere ble den utvidet til å inkludere sosiale og økonomiske rettigheter. Dette illustrerte hvordan FN vektla rettigheter som en viktig del av fredsarbeidet, og hvordan FN ville arbeide med fred fremover. FN er blitt stadig mer opptatt 

5. jan 2016 DET VIKTIGSTE VI KAN LÆRE BARNA VÅRE. : Ti mennesker, alle profilerte innenfor sine samfunnsfelt, kommer med sine råd som: «Menneskerettighetserklæringen er viktigere enn gangetabellen.» og «Det viktigste vi kan lære barna våre er empati og innlevelsesevne i andre menneskers liv.» FOTO:  23. nov 2011 Omskjæring var en jødisk skikk, dette gjaldt ikke i kristendommen. Paulus presiserte at kristne var frie fra de jødiske lovene. Det sentrale i kristendommen var troen på Jesus. I Galaterbrevet står også det som er kalt Bibelens menneskerettighetserklæring: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller Menneskerettighetserklæringen er oversatt til omkring 330 språk pr. 2004, noe som ifølge Guinness rekordbok gir erklæringen status som det dokumentet som er oversatt til flest språk. Erklæringen er ikke juridisk bindende. Det er derimot (ved ratifisering) FNs syv internasjonale menneskerettighetsavtaler, som bygger på  kvinnelangrenn 19. sep 2013 Muslimske land som Sudan, Iran og Saudi-Arabia har ofte kritisert FNs menneskerettighetserklæring for det de oppfatter som menneskerettighetserklæringens manglende evne til å ta hensyn til kulturelle og religiøse forhold i ikke-vestlige land (les: muslimske land). Sagt med andre ord, muslimene fant det 

menneskerettighetserklæring. Formuleringene i Sykepleiens grunnlag beskriver det etiske fundament for all sykepleie. Sykepleiefagets begrunnelse er mennesket selv og re- spekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet skal prege praksis. Sykepleie skal fortsatt baseres på barmhjertighet, omsorg og re-. Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven). Dato, LOV-1999-05-21-30. Departement, Justis- og beredskapsdepartementet. Sist endret, LOV-2014-05-09-14. Publisert. Ikrafttredelse, 21.05.1999. Endrer. Kunngjort. Korttittel, Menneskerettsloven - mrl. Kapitteloversikt: Hoveddel 6. jun 2017 Sentralt i Menneskerettighetserklæringen står artikkel 14, som omfatter retten til å søke asyl («Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.»). FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966 (SP) Konvensjonen omhandler viktige sivile og  thai online dating Menneskerettighetserklæringen av 1789 og den amerikanske uavhengighetserklæringen. Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt i august 1789 og kom siden til å danne innledningen i forfatningen av 1791. Den amerikanske uavhengighetserklæringen ble vedtatt 4. juli 1776.

5. jul 2016 UNESCO hadde for eksempel en bioetisk menneskerettighetserklæring som slo fast at kloning stred mot menneskets verdighet. Det var mye oppmerksomhet rundt dette med at selv om vi har bevist at vi kan klare det med dyr, så må vi for all del unngå at vi forsøker dette på mennesker, forteller Solberg til  23. mar 2010 FNs Menneskerettighetserklæring, se: ▫ ILOs konvensjoner, se: --en/ ▫ Rio-deklarasjonen om miljø og bærekraftig utvikling (Agenda 21), se: ▫ FNs konvensjon mot korrupsjon For 19 timer siden Ideene i menneskerettighetserklæringen av 1948 bygger på opplysningstidens ideer, og ikke minst erfaringer fra to verdenskriger. Men setter vi sylinderen i sin historiske sammenheng, ser vi likevel at den beskriver langt fremskridne rettigheter, sier Fazlhashemi, og viser til hvordan historien også er et  gratis kontaktannonser 29. apr 2014 Bryr Norge seg om menneskerettighetene nedfelt både i EMK og FNs menneskerettighetserklæring? I så fall; har Norge en plan for hvordan norske domstoler skal kunne begynne å virke i tråd med internasjonale avtaler? Effektiv prøvingsrett / anke – en illusjon. Litt tilbake til det første spørsmålet; retten til 

Menneskerettighetserklæringen er skrevet ned – 1789! 16/03/2016 by Eivind T. Stormingen av Bastillen har ledet til noe stort. Den har ledet til at vi får en ny grunnlov! Etter stormingen av Bastillen ble det ren kaos i byene av Paris og andre byer. Bøndene angrep tilfeldige adelsmenn sine herregårder. Og det har  Artikkel 19 i Menneskerettighetserklæringen sikrer oss å utrykke oss fritt og gi uttrykk for egne meninger og selvvalgte kunstneriske og politiske uttrykk. Det er desverre ikke få av dem, voksne og barn, som forsøker å utrykke sine opplevelser via sosial media, eller ved å delta i organiserte protester, som forteller at de har blitt menneskerettighetserklæring menneskerettserklæring. menneskerettighets|erklæring m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet menneskerettighetserklæring. , f1. I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet menneskerettighetserklæring. ; el menneskeretts|erklæring m1. I dette vinduet skal du  norsk hestesenter 17. jun 2014 Hva er menneskerettigheter? Menneskerettighetene ble nedtegnet i FNs Menneskerettighetserklæring, etter andre verdenskrig, for å sikre mennesker fra overgrep, og for å påpeke at statene er ansvarlige for å sikre at alle beboere i landet føler seg respektert, og har det godt, uten å måtte oppleve fry.

Vår menneskerettighetspolitikk legger grunnlaget for å administrere vår virksomhet rundt om i verden i tråd med høye standarder. Menneskerettighetserklæringen gjelder for The Coca-Cola Company, enhetene selskapet eier, enheter der selskapet har en hovedinteresse og fasiliteter som selskapet forvalter. Selskapet er 5. mai 2013 FN har opp gjennom årene utarbeidet er rekke Erklæringer, blant annet Menneskerettighetserklæringen, som skal gi deg og meg friheter, rettigheter og plikter. En nærmere analyse viser at Menneskerettighetserklæringen stort sett består av svada, selvmotsigelser, nytale og tvang.